Crusader Kings II

Záznam ze včerejšího streamu: Crusader Kings 2 – Velká Morava, 3. díl – Svatopluk

Streamy a záznamy hraní

Svatoplukovi se povedlo obstojně navázat na správu říše pod vedením jeho prastrýce Rostislava.

Spojenectví s Bulharskem vedlo spíše k povinnostem, než k nějakým výhodám.

Povedlo se rozšířit křesťanství do Opole, kde ale zemřela rukou vraha Svatoplukova matka.

Za Svatoplukova života umírá také jeho jediný syn a dědic trůnu, takže je nutné rozbít zasnoubení dcery Květy a provdat ji matrilineárně, aby bylo zajištěno pokračování linie. Po smrti krále Svatopluka se tedy stává královnou jeho dcera Květa.

Twitch: https://twitch.tv/krutonozka/