Crusader Kings III CZ/SK

Crusader Kings III – Otázky a odpovědi (FAQ)

Ze života pařana

Série Crusader Kings patří do žánru „grand strategy“, a přestože je u třetího dílu patrný posun k uživatelské přívětivosti, může být hra zejména pro nové hráče stále náročná. Dá se říci, že i po desítkách a stovkách odehraných her může hráč neustále objevovat něco nového a mnohdy si ani ostřílení vladaři nejsou jistí, proč mělo to či ono rozhodnutí právě takový efekt nebo proč jim hra nepovolí provést určitou věc. V tomto příspěvku budu postupně přidávat odpovědi na časté otázky hráčů Crusader Kings III.

Pokud zde nenajdete odpověď na svou otázku, můžete se přidat do naší skupiny na Facebooku a zeptat se tam: https://www.facebook.com/groups/crusaderkingsczsk

V případě, že ještě Crusader Kings III nevlastníte, můžete nás podpořit tím, že si hru CK3 koupíte na Humble Bundle přes tento odkaz. A pokud si nejste jistí, zda je pro vás žánr grand strategy tím pravým, můžete vyzkoušet Crusader Kings II – základní hra je zdarma.


Otázka: Proč nemůžu se svou armádou raidovat okolní země? Všude ukazují, že musím u armády zapnout režim raidu, ale já tam to tlačítko vůbec nemám.
Odpověď: Pokud chceš raidit, musíš hrát za kmen (tribal). Například jako křesťanský feudální panovník už nájezdy podnikat nemůžeš (z této pozice se jim budeš spíše bránit).

Otázka: Jak získám některé traity? Například Strong nebo Shrewd?
Odpověď: Vlastnost Strong by měla vypadnout po události u kmenových náboženství – Holding mystical communion / Seek aid of the spirits (umožní získat Strong, Shrewd, Possessed, Ill).
Tyto události jdou ale aktivovat jen u pohanských církví u kmenů. Nejspíš bude také nějaká šance (nepotvrzeno), že tyto vlastnosti se objeví po nějaké události, když má postava nějaké dispozice (silný rytíř/maršál -> šance na Strong).
Někteří hráči uvádějí, že získali trait Strong po překonání nemoci, pokud se nepokusili o léčbu.

Otázka: Při dědění se mi neustále rozpadá říše a jako následník ji musím znovu sjednocovat a bojovat proti vlastním příbuzným. Dá se tomu nějak zabránit?
Odpověď: Záleží na vybraném následnictví. Změna následnictví není vždy jednoduchá záležitost (následnictví musí být vyzkoumané v dané kultuře, záleží na Crown Authority…). Často bývá výhodné raději celou říši „zastřešit“ jedním císařským titulem tak, aby hráč jako dědic zdědil především císařský titul. Cesta k císařskému titulu ale bývá také trnitá, takže se v prvních generacích rozbrojům mezi sourozenci nevyhnete. Pokud už jeden císařský titul máte, nesnažte se vytvářet další – opět by to mohlo způsobit dělení říše po smrti vladaře.

Otázka: Jak můžu vytvořit novou državu (holding)? Nikde v nabídkách to nevidím.
Odpověď: Pokud hraješ za náčelníka kmene (tribal), nelze vytvářet nové kmeny jako državy. Můžeš jen stavět budovy v existujících državách. Další državy můžeš vytvářet až po přechodu na feudální systém.

Otázka: Chtěl bych upravit některá nastavení a omezení hry, jako jsou počty aliancí nebo třeba diplomatickou vzdálenost, na kterou mohu interagovat s ostatními. Je na to nějaký mod?
Odpověď: Podobné parametry jsou nastaveny v souboru Crusader Kings III\game\common\defines\00_defines.txt
Obsahuje i nastavení MAXIMUM_DIPLOMATIC_RANGE. Před úpravami je určitě dobré si pořídit zálohu souboru. Je možné dokonce změnit i datum ukončení hry a hrát mnohem déle. V případě zásahů do souboru každopádně nedostaneš achievementy.

Otázka: Posílám do bitvy více armád a celému „svazu“ armád nakonec velí neschopný velitel.
Odpověď: S nepřítelem by se vždy měla jako první střetnout armáda, které velí nejschopnější velitel (s co nejvyšší hodnotou „Commander Advantage“). Ostatní posílej do boje až těsně za touto armádou.

Commander Advantage

Otázka: Jeden z vazalů je mnohem slabší než já, najednou proti mně povstal a má mnohem více vojáků, než kolik by měl mít ze svých „levies“ (když mi měl pomáhat ve válkách, nikdy mi neposlal ani zlomek toho, s čím proti mně vytáhl).
Odpověď: Nejspíš si najal nějaké žoldáky. Peníze jsou velmi dobrou zbraní, a pokud jich má dostatek, může si troufnout i na mnohem silnějšího soupeře. Je dobré na kartě soupeře sledovat, jak se v průběhu zdlouhavé války vyvíjí jeho finanční situace. S trochou štěstí válka vyčerpá jeho pokladnu a nakonec ho žoldáci opustí.

Otázka: Před smrtí panovníka jsem si dával pozor, abych vlastnil pouze jeden nejvyšší titul (císařství), takže následník měl vládnout celé říši. Jenže po smrti aktuálního panovníka se říše rozpadla na dvě císařství. Jak je možné, že vznikl další císařský titul?
Odpověď: Problémem je „Confederate Partition“. U tohoto následnictví je přímo uvedeno, že mohou vzniknout nové tituly pro ostatní (mladší dědice). Pokud například jako car vládneš Rusku, prvorozený syn se stane také ruským carem, ale pro druhého syna vznikne „Empire of Novgorod“ (i když jsi tento titul za života nevytvořil nebo jsi ho zrušil – po smrti aktuálního panovníka se vytvoří). Informace o následnictví jsou patrné v části Realm na kartě Succession. Určitě věnuj pozornost titulům uvedeným dole v „Titles lost on succession“. Možným řešením je zbavit se dalších dědiců (vysláním na sebevražedné mise apod.)

Otázka: Jak zvětším velikost panství, které mám přímo ve své správě? Nechci rozdávat jednotlivá panství vazalům ani dětem.
Odpověď: Velikost panství se odvíjí od hodnoty Stewardship panovníka, pomáhá zaměření (Focus) panovníka na Stewardship v rámci jeho životního stylu. Případně také Stewardship jeho manželky/manžela (u manžela/manželky jde přepnout, aby podporovala Stewardship. Pokud máš nízkou hodnotu Stewardship a velikost panství překračuje limit, dostáváš postih, takže je lepší panství dočasně předat třeba některému ze svých starších a bezdětných dvořanů – než zemřou, možná se ti povede hodnotu zlepšit.

Otázka: Mám sídlo / hlavní město, které má jinou kulturu než já. Jak si změním kulturu?
Odpověď: Je možné přijmout kulturu podle hlavního města přes Decisions -> Convert to Local Culture. Stojí to ale prestiž a je potřeba to zvážit a je nutné splnit podmínky. Ke změně kultury v dané části panství je možné vyslat Stewarda, aby se na to zaměřil. Ale trvá to dlouho, takže se to vyplatí jen u panství, která si chceš nechat.

Otázka: Jak můžu vystoupit z války? Zapojil jsem se jako spojenec do dvou válek. Smrtí mé ženy se však toto spojenectví rozpadlo. Zůstal jsem ale „viset“ ve dvou válkách, na jejichž výsledku mi už nezáleží. Obvykle se během války objevují zprávy o tom, že někdo do války vstoupil nebo z ní vystoupil. Připojit se do války je jednoduché, ale netuším, jak z války odstoupit.
Odpověď: Tohle není úplně jednoduchá situace. Asi byste také nechtěli, kdyby vaši spojenci jen tak odstoupili z války. To, že někdo odstupuje z války, je většinou způsobeno tím, že daný panovník třeba zemře (a vzápětí do války vstoupí jeho následník). Ideální je, pokud se podaří zneplatnit nároky a ukončit válku (zemře někdo, kvůli jehož nároku válka vznikla, případně padne do zajetí a je přinucen vzdát se nároků)… tomu se dá trochu „pomoct“.